Scootmobiel

nr_cache/thumb-b347804a9c9bf9ecc0e0478562d4a5a5-568x1500.jpg

De voorziening.

Wanneer u geen grote afstanden meer kunt lopen, bijvoorbeeld naar de stad of naar de winkel, maar u wilt daar wel zelfstandig naar toe gaan, bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een scootmobiel aan te vragen. Daar kan ook besproken worden of er nog woningaanpassingen nodig zijn (bijvoorbeeld een stopcontact in het schuurtje om uw scootmobiel op te laden).

 

Let op:

Er wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd op scootmobielen en speciale fietsen per periode van vier weken. 

 

De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner. Het CAK gaat uit van uw inkomen van twee jaar terug.

 

Bij een scootmobiel via een persoonsgebonden budget betaalt u ook een eigen bijdrage. U betaalt het ontvangen bedrag middels de eigen bijdrage zo snel als mogelijk terug. De scootmobiel wordt dan uw eigendom. U bent dan zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de scootmobiel.

Bij bruikleen van een scootmobiel wordt gedurende de gehele tijd van het gebruik van de scootmobiel een eigen bijdrage per periode van vier weken geïnd. Welzorg is hierbij verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties.

 

U kunt uw maximale eigen bijdrage makkelijk berekenen. U kunt het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner van twee jaar geleden invullen op de volgende site: http://www.hetcak.nl.

Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de nota. Uiteraard betaalt u nooit meer dan uw maximale eigen bijdrage per periode.

 

Is uw inkomen de laatste twee jaar sterk gedaald of gestegen? U kunt dan een formulier peiljaarverlegging aanvragen via het CAK.

 

Voor hulp bij uw melding of vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij: 

 

Vraagwijzer

Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP  Bergen op Zoom

Tel. 0164-299491

 

Openingstijden:

Adviseurs: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

De receptie is op werkdagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

 

 

 

Voor de digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning, klik op Regelhulp.